W dniach 16-22 sierpnia, w Domu Reklekcyjnym Księży Paulistów w Masłońskiem, odbyły się rekolekcje Domowego Kościoła naszej parafii. Temtem rekolekcji była Uświęcona Codzinność.