Zgromadzenie OSJZgromadzenie Oblatów Świętego Józefa powstało pod koniec XIX wieku - 14 marca 1874 roku w Asti – północnych Włoszech. Założycielem był włoski ksiądz Józef Marello, późniejszy biskup Aqui i święty, kanonizowany 25 XI 2001r. przez Jana Pawła II. W 1909 roku zgromadzenie zostaje zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Zgromadzenie tworzą księża i bracia. Od pierwszych dni Józefici wychodzą naprzeciw potrzebom Kościoła. Wpatrzeni w postać św. Józefa, bracia opiekują się dziećmi i młodzieżą. Służą ludziom biednym i opuszczonym.

W roku 1915 Oblaci św. Józefa rozpoczynają pracę misyjną wyjeżdżając na Filipiny.

Oblaci pracują w wielu krajach świata: Włochy, Polska, Filipiny, Indie, Nigeria, Brazylia, Boliwia, Peru, Chile, Meksyk, USA – Pensylwania i Kalifornia, prowadząc misję duszpasterską i ewangelizacyjną Kościoła. Ich charyzmatem jest życie według wzoru św. Józefa z Nazaretu, naśladując jego duchowość i postawę wobec rozmaitych obowiązków i potrzeb jakie wskaże Boża Opatrzność.

 

Stąd Oblaci Św. Józefa w świecie:

  • Szerzą kult do Św. Józefa – Patrona Kościoła Powszechnego
  • Pracują z młodzieżą i dziećmi
  • Prowadzą internaty, szkoły, zakłady opieki
  • Pracują jako duszpasterze na parafiach całego świata
  • Prowadzą rekolekcje i misje parafialne
  • Pracują na misjach zagranicznych: Afryka, Azja, Ameryka Południowa i Północna, Australia
  • Podejmują działania wskazane przez Boża Opatrzność

 

Więcej informacji: www.jozefici.pl