W każdy I Piątek miesiąca kapłania odwiedzają chorych parafii, udzielając sakramentów: Komunii Świętej, Pokuty i Pojednania oraz Namaszczenia Chorych.

Chorych z parafii należy zgłosić w zakrystii, kancelarii parafialnej lub telefonicznie (32 761 50 80) przed pierwszym piątkiem miesiąca a także w każdym czasie w sytuacjach zagrożenia życia.