Przygotowanie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego

  • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu. Wtedy też ustala się datę protokołu przedmałżeńskiego.
  • W celu zawarcia małżeństwa sakramentalnego narzeczeni zobowiązani są przedstawić następującew dokumenty:

1. Świadectwa chrztu z wypisem do zawarcia małżeństwa.

2. Świadectwa Bierzmowania.

3. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

4. Zaświadczenia o uczestnictwie w dwóch spokaniach w Poradni Życia Rodzinnego.

5. Zaświadczenie z USC o stanie wolnym (w sytuacji ślubu konkordatowego).

6. Świadectwa o ukończeniu katechezy szkolnej.

7. Dowody Osobiste.

8. Dokument o wygłoszonych zapowiedziach.

 

Uwaga ważne!!!

  • W sytuacji, kiedy narzeczeni nie zgłoszą się do kancelarii we wskazanym wyżej czasie (na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu) oraz kiedy nie przedstawią wymaganych wyżej dokumentów, małżeństwo nie może być zawarte w ustalonym wczesniej terminie.