Przygotowanie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego

 • Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu. Wtedy też ustala się datę protokołu przedmałżeńskiego.
 • W celu zawarcia małżeństwa sakramentalnego narzeczeni zobowiązani są przedstawić następującew dokumenty:

1. Świadectwa chrztu z wypisem do zawarcia małżeństwa.

2. Świadectwa Bierzmowania.

3. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

4. Zaświadczenia o uczestnictwie w dwóch spokaniach w Poradni Życia Rodzinnego.

5. Zaświadczenie z USC o stanie wolnym (w sytuacji ślubu konkordatowego).

6. Świadectwa o ukończeniu katechezy szkolnej.

7. Dowody Osobiste.

8. Dokument o wygłoszonych zapowiedziach.

 

Uwaga ważne!!!

 • W sytuacji, kiedy narzeczeni nie zgłoszą się do kancelarii we wskazanym wyżej czasie (na trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu) oraz kiedy nie przedstawią wymaganych wyżej dokumentów, małżeństwo nie może być zawarte w ustalonym wczesniej terminie.

Nauki Przedmałżeńskie PRE - KANA

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NAUKACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH  w 2022 roku.

Dekanat:   Będzin, Trójcy Świętej

Organizator:   Parafia pw. św. Jana Chrzciciela, ul. 11 Listopada 3A
42-500 Będzin

tel. 32 761 50 80;

 

 

 

 

 

Termin: 17 - 22  luty 2022 r.

Program:  

Data i godz.

Miejsce

Uwagi

1.

17 luty (czwartek)

godz. 19.00

Spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

2.

19 luty (sobota)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

3.

20 luty (niedziela)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

4.

22 luty (wtorek)

godz. 19.00

spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

+ 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego ustalane indywidualnie

                                                                                

Termin:  10 – 15 marca 2022r

Program: 

Data i godz.

Miejsce

Uwagi

1.

 10 marzec (czwartek)

godz. 19.00

Spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

2.

12 marzec (sobota)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

3.

13 marzec (niedziela)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

4.

15 marzec (wtorek)

godz. 19.00

spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

+ 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego ustalane indywidualnie

 

Termin:  07 – 12 kwietnia  2022r

Program: 

Data i godz.

Miejsce

Uwagi

1.

 07 kwiecień (czwartek)

godz. 19.00

Spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

2.

09 kwiecień (sobota)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

3.

10 kwiecień (niedziela)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

4.

12 kwiecień (wtorek)

godz. 19.00

spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

+ 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego ustalane indywidualnie

 

 

Termin:  19 – 24 maja 2022r

Program: 

Data i godz.

Miejsce

Uwagi

1.

 19 maj (czwartek)

godz. 19.00

Spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

2.

21 maj (sobota)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

3.

22 maj (niedziela)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

4.

24 maj (wtorek)

godz. 19.00

spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

+ 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego ustalane indywidualnie

 

 

 

Termin09 –14 czerwca 2022r

Program:  

Data i godz.

Miejsce

Uwagi

1.

 09 czerwiec (czwartek)

godz. 19.00

Spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

2.

11 czerwiec (sobota)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

3.

12 czerwiec (niedziela)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

4.

14 czerwiec (wtorek)

godz. 19.00

spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

+ 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego ustalane indywidualnie

 

 

Termin:  13 – 18 października 2022r

Program: 

Data i godz.

Miejsce

Uwagi

1.

 13 październik  (czwartek)

godz. 19.00

Spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

2.

15 październik (sobota)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

3.

16 październik (niedziela)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

4.

18 październik (wtorek)

godz. 19.00

spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

+ 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego ustalane indywidualnie

 

 

                           

Termin:  17 – 22 listopada  2022r

Program: 

Data i godz.

Miejsce

Uwagi

1.

 17 listopad (czwartek)

godz. 19.00

Spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

2.

19 listopad (sobota)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

3.

20 listopad (niedziela)

godz. 19.00

kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie

Ksiądz

4.

22 listopad (wtorek)

godz. 19.00

spotkanie on-line

katecheza z doradcą życia rodzinnego

+ 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego ustalane indywidualnie

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. W obecnej sytuacji nauki przedmałżeńskie realizujemy w formie udziału
  w 3 nabożeństwach dla narzeczonych w naszym kościele oraz spotkań on-line. Prosimy, aby na nauki w podanym wyżej terminie zapisywały się pary, które planują zawarcie sakramentu małżeństwa w miesiącach: czerwiec, lipiec sierpień 2020. Im wcześniejszy termin Waszego ślubu, tym wyższy priorytet w zapisach.
 2. Technicznym warunkiem udziału w naukach organizowanych przez nas jest posiadanie konta na Gmailu. Będzie ono konieczne do spotkań on-line z doradcą życia rodzinnego. Jeśli go nie posiadacie, należy takie konto utworzyć. Można to zrobić klikając na poniższy link:    https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=pl

Wystarczy jedno konto dla obydwojga narzeczonych.

 1. Zgłoszenia na nauki dokonuje się poprzez przesłanie z Waszego konta Gmail uzupełnionego formularza Zgłoszenie udziału w przygotowaniu do małżeństwa on-line, którego wzór znajduje się poniżej. Kolejno należy:

-   wydrukować formularz w 2 egzemplarzach (jeden dla narzeczonej, drugi dla narzeczonego);

-   uzupełnić dane (narzeczony i narzeczona wypełniają dwa odrębne formularze);

-   podpisać własnoręcznie w odpowiednich miejscach formularza zgodę na przetwarzanie danych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną;

-   kompletny formularz zeskanować (format pdf) lub zrobić jego zdjęcie;

-   przesłać na adres prekanajanchrzciciel@gmail.com zgłoszenie na kurs zawierające
w załączniku skany/zdjęcia uzupełnionych formularzy
z Waszej poczty na Gmailu.

 1. Przesłanie przez Was zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia na nauki. Ze względu na ograniczoną liczbę osób, które mogą znajdować się jednocześnie w kościele oraz ograniczenia sprzętowe w jednej edycji może uczestniczyć ograniczona liczba par. Ostateczne potwierdzenie możliwości uczestnictwa w naukach zostanie wysłane na Wasz adres Gmail. W potwierdzeniu znajdziecie link do spotkania z doradcą życia rodzinnego zawierający datę i godzinę rozpoczęcia.
 2. Spotkania z doradcą będą odbywać się poprzez znajdujący się na koncie Gmail komunikator Hangouts. Aby korzystać z niego na telefonie należy zainstalować odpowiednią aplikację. Przy korzystaniu z komputera Hangouts działa po zalogowaniu na koncie Gmail.
 3. W czasie spotkania on-line należy mieć włączoną kamerę oraz posiadać sprawny mikrofon.
 4. Para korzysta ze spotkania na jednym urządzeniu, musi być widoczna dla prowadzącego spotkanie.
 5. Podczas spotkania nr 4 uzyskacie informację dotyczącą sposobu ustalenia terminu spotkań on-line z doradcą życia rodzinnego (obowiązują dwa spotkania w poradni).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZYGOTOWANIU DO MAŁŻEŃSTWA

Imię i nazwisko:                    ……………….……………………………………………………..............................

Planowana data ślubu:        …………………………………………………….....................................................

Data rozpoczęcia nauk          ………………………………………………………………………………………….

Parafia ślubu:                                   ………………………………………………………………………………………….

E-mail:                                   ………………………………………………………………………………………….

                            (proszę podać adres poczty Gmail, który będzie wykorzystany do uczestnictwa w przygotowaniu)

Numer telefonu:                   ………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przesłanie kopii zaświadczenia
o ukończeniu przygotowania na wyżej podany adres poczty elektronicznej (proszę zaznaczyć „tak” lub „nie”)

            ⎕  TAK        NIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta
w każdym czasie.

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia pw.  św. Jana Chrzciciela w Będzinie (adres: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 3A, telefon: 32 266 97 26; imię i nazwisko proboszcza: ks. Stanisław Kozik OSJ); 2) inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest: ks. Tomasz Smalcerz, e-mail: inspektor@diecezja,sosnowiec.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przygotowania bezpośredniego do małżeństwa (katechezy przedślubne i spotkania z doradcą życia rodzinnego) oraz w celach archiwalnych; 4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; 5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu; 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do końca okresu przygotowania do zawarcia małżeństwa, a przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przez okres konieczny do realizacji celów archiwalnych; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą ……….…………………………………………………………………………….

( data i podpis)

Pliki do pobrania

więcej