Ważne!!! Ponieważ we Mszy Świętej oraz innych nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób – prosimy, aby na Mszę Świętą przychodziły tylko te osoby, które mają zamówioną intencję. Jednocześnie osoby (rodziny, sąsiedzi i znajomi którzy zamówili intnecje....), które mają zamówioną intnecję Mszy Świętej prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzanie swojej obecności na tejże Mszy Św. i podanie ile będzie osób (Tel. 32 761 50 80). W przypadku, kiedy rodzina - na kilka dni wcześniej - nie potwierdzi swojej obecności musi się liczyć z tym, że przychodząc na Mszę nie będzie w niej uczestniczyć z racji wspomnianego wyżej ograniczenia uczestniczących.

 

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA PALMOWA - 05.04.2020

700 – za ++ rodziców Barbarę i Leszka Bryłów (od dzieci z rodzinami) 

900 – za + Wandę Olejek

1100  – za ++ Helenę i Walentego Wieczorek

1230 – za + Stanisława Stefaniaka  w 24 r. śm. oraz ++ z rodziny Stefaniaków (od syna Stanisława z żoną Iwoną)

1800 – O Boże bł. potrzebne łaski dla rodziny Knapów, Nowakowskich i Grajnerów 

 

PONIEDZIAŁEK – 06.03.2020

700 – za ++ Mieczysława i Juliannę Krupnik  

1800 – za + Stanisława Ochenduszkę (od rodziny Szotów i Pietranków)

 

WTOREK - 07.03.2020

700 –  za + Stanisława Karobownika (od uczestników pogrzebu)

1800W intencji dzieci i rodziców objętych modlitwą w Różach Różańcowych

 

ŚRODA – 08.04.2020

700 – za + Tadeusza Neumana (od uczestników pogrzebu)  

1800Intencja zbiorowa: 1) O nawrócenie ludzi i wygaśnięcie epidemii koronawirusa na świecie; 2) O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny, Bernadetty i Anny; 3) O łaskę powrotu do zdrowia dla Beaty, Zuzanny i Marty; 4) O zgodę w rodzinie i nawrócenie Tomasza; 5) O potrzebne łaski dla Vincezno i jego rodziców, Michała, Moniki i Karola; 6) za ++ Antoninę, Eugeniusza i Zbigniewa; za + Sebastiana Koczura;

 

CZWARTEK - 09.04.2020

1800Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

PIĄTEK – 10.04.2020

1800Liturgia Męki Pańskiej

          

SOBOTA – 11.04.2020

2000 Liturgia Wigilii Paschalnej

 

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 12.04.2020

700 – za parafian 

900O Boże bł. i potrzebne łaski dla Członków Żywego Różańca

1100  – za + Jana Twarowskiego oraz ++ z rodziny Wojtkowskich i Twarowskich

1230 – za ++ Mariannę i Stefana Kmitów, Marię i Wawrzyńca Domagałów

1800