Kancelaria parafialna :

  • Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 18.45 do 19.15
  • W sobotę od godz. 8.00 - 8.30
  • W sprawach pilnych poza w/w godzinami.
  • Kancelaria jest nieczynna w środę, niedziele, uroczytości kościelne, święta państwowe i w dniu odpustu.

W kancelarii dyżurują duszpasterze parafii.
Możliwość osobistej rozmowy w razie potrzeby.
 

W kancelarii:

  • wydawanie zaświadczeń,
  • zamawianie intencji mszalnych,
  • informacje o sakramentach: chrztu, bierzmowania, małżeństwie, składanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi,
  • sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami.