Do kancelarii wchodzimy w maseczkach i przed wejściem dezynfekujemy ręce płynem, znajdującym się na stoliku.

Kancelaria parafialna jest czynna:

  • W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godzi. 18.30 - 19.00
  • W środę kancelaria jest nieczynna!
  • W sobotę od 8.30 do 9.00.
  • W sprawach pilnych poza w/w godzinami.
  • Kancelaria jest nieczynna w środę, niedziele, uroczytości kościelne, święta państwowe i w dniu odpustu.

W kancelarii dyżurują duszpasterze parafii.
Możliwość osobistej rozmowy w razie potrzeby.
 

W kancelarii:

  • wydawanie zaświadczeń,
  • zamawianie intencji mszalnych,
  • informacje o sakramentach: chrztu, bierzmowania, małżeństwie, składanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi,
  • sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami.