I Komunia Święta. W związku z obecną sytuacją, która pociąga za sobą także limit osób znajdujących się w kościele, informujemy rodziców dzieci pierwszokomunijnych, że w najbliższym czasie nie będzie spotkania - natomiast do końca listopada należy dostarczyć wypełnione deklaracje, świadectwa chrztu dzieci (jeśli dziecko było chrzczone poza naszą parafią) oraz wymagane zgody jeśli ktoś pochodzi z innej parafii. Dokumenty – każdy indywidualnie – przekazujemy bezpośrednio księdzu proboszczowi.

 

Została również uruchomiona skrzynka pocztowa dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, na którą można kierować zapytania oraz z której - po otrzymaniu adresów mailowych - będą rozsyłane bieżące informacje oraz materiały formacyjne, dopóki nie będą możliwe spotkania w kościele. Adres skrzynki pocztowej jest następujący: 1komunia.janchrzciciel@gmail.com

więcej

Bierzmowanie

Prosimy młodzież przygotowującą się do Bierzmowania – obydwie grupy – aby na email: bierzm.janchrzciciel@gmail.com do końca listopada przesyłali swoje adresy e-mailowe. Jest to konieczne, aby zorganizować spotkanie on-line. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, dopóki nie zmieni się sytuacja pandemiczna, będzie jedno na miesiąc spotkanie on-line we wskazane soboty miesiąca o godz. 1000.

więcej

W związku z nowymi przepisami sanitarnymi, które obowiązują od 24 października, w uroczystościach religijnych może brać udział liczba osób według kryterium: 1 osoba na 15 m2 powierzchni przy zachowaniu odległości między wiernymi nie mniejszej niż 1,5 m. W związku z tym przepisem w naszym kościele parafialnym o powierzchni 455 m2 może jednorazowo uczestniczyć 30 osób. W kościele zajmujemy więc miejsca oznaczone czerwonym kwadracikiem. Bardzo prosimy, aby tego przestrzegać.

Na zewnątrz kościoła zachowujemy odległość 1,5 m. Przypominamy również o bezwzględnym obowiązku zakrywania nosa i ust w kościele i na zewnątrz, a także o dezynfekcji rąk, zaraz po wejściu do kościoła.

Dziękujemy

więcej

Odpust Zupełny z racji Uroczystości Wszystkich Świętych

Dekret Penitencjarii Apostolskiej w/s odpustu zupełniego związanego z Uroczystością Wszystkich Świętych

 

 

 

 

 

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

 

 

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

 

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

 

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

 

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

 

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

 

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

 

 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

 

 

Ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regens

 

 

 

 

 

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Zgodnie z dekretem z dnia 22 października 2020 roku Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że „(…) aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia”.

więcej

Jedna Msza Świąta w zwykłe dni tygodnia o godz. 18.00

Od października, w zwykłe dni tygodnia, sprawowana będzie tylko jedna Msza Święta wieczorna o godz. 1800Wyjątkiem są tylko te dni, kiedy zostały wcześniej przyjęte intencje Mszy Świętej o godz. 1700. W związku z tą zmianą prosimy o wczesniejsze sprawdzanie ogłoszeń z intnecjami Mszy Świętej - tak by mieć pewność, w ktorym dniu jest sprawowana Msza Święta o godz. 17.00.

więcej

Kacelaria Parafialna

 

Od 26 października Kancelaria Parafialna jest z zasady zamknięta. Przychodzimy tylko w sprawach pilnych (pogrzeb lub pilny dokument nie cierpiący zwłoki). Wcześniej jednak należy kontaktować się telefonicznie.

 

 

więcej

Dekret Biskupa Sosnowieckiego !!!

 

Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego dotyczącego niektórych aspektów duszpasterstwa w Diecezji Sosnowieckiej po 29 maja 2020 roku:

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczącym min. zniesienia limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, dotychczasowe akty prawne biskupa sosnowieckiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele lub kaplicy (budynkach kultu):- Zostały niesione limity osób w budynkach kultu. Wynika to z zapisu § 15. ust. 8 Rozporządzenia: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

- Podczas sprawowania w kościele Mszy Świętej i innych nabożeństw, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem sprawującego kult religijny) oraz dezynfekcji powierzchni.

- Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę.

- Wszyscy uczestnicy liturgii sprawowanej w kościele lub kaplicy, za wyjątkiem „sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania” (por. § 18. ust. 3. p. 8 Rozporządzenia) mają obowiązek zakrywania twarzy. Wynika to z zapisu §18. ust. 1 Rozporządzenia: „Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa (…)”.

Sakrament pokuty i pojednania:

- Zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św. W trakcie spowiedzi należy ściśle przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących w kościele (zasłonięte usta, dezynfekcja konfesjonału, jeśli możliwe spowiedź w osobnym pomieszczeniu itp.).

Sakrament bierzmowania i wizytacje kanoniczne:

- Z dniem 1 czerwca 2020 roku przywracamy udzielanie sakramentu bierzmowania oraz wizytacje kanoniczne.

- Obowiązuje tutaj nadal Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego dotyczące wytycznych sanitarno-liturgicznych odnośnie do udzielania sakramentu bierzmowania oraz przeprowadzania wizytacji kanonicznej z dnia 15 maja 2020 roku, z uwzględnieniem zaktualizowanych wskazań sanitarno – epidemiologicznych i rozporządzeń władz państwowych.

Pierwsza Komunia Święta:

W związku nowym Rozporządzeniem, księża proboszczowie w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych mogą wyznaczyć nowe daty uroczystości.

Zgromadzenia religijne poza kościołami (budynkami kultu):

- Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Należy jednak stosować się do obowiązujących zasad wynikających z Rozporządzenia, w tym normę, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób. Wynika to z zapisu zawartego w § 15. ust. 1 Rozporządzenia:  „Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób. 2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1”.

- Księża (kapłani odpowiedzialni za organizowanie zgromadzenia religijnego) zobowiązani są do poinformowania uczestników zgromadzenia o obowiązujących w czasie zgromadzenia zasadach: zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa. Wynika to z zapisu zawartego w § 15. ust. 5:

"Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 1 i 2 oraz o treści opinii, o której mowa w ust"

- Procesję Bożego Ciała organizujemy wokół kościoła z czterema ołtarzami i błogosławieństwami. Dlatego tam gdzie to jest możliwe budujemy tradycyjne cztery ołtarze.

- Roztropnym będzie, by w Boże Ciało procesja wokół kościoła organizowana była po każdej czy też po kilku mszach świętych.

- Tam gdzie nie jest możliwym zorganizować procesję wokół kościoła, albo istnieje realna obawa naruszenia prawa o uczestniczeniu 150 osób w zgromadzeniu poza budynkami kultu, można ją zorganizować wewnątrz świątyni

Duszpasterstwo grup:

- Przywracamy spotkania formacyjne grup i stowarzyszeń działających przy parafiach. W świetle § 15, ust. 8 Rozporządzenia: „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

- Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych.

- Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.

- Roztropności duszpasterzy zostawiamy kwestię odwiedzin chorych i osób starszych, kiedy one lub ich bliscy wyraźnie wyrażą takie życzenie.

- W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego Rozporządzenia, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego

Niniejsze Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. Należy je umieścić w gablotce i na stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

 

 

 

 

 

 

 

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Sosnowiec, 25 marca 2020r.

L.dz. 267/2020

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu  Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br.  udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.
 

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.więcej

Caritas Polska Rodzina Rodzinie


Rodzina Rodzinie - Akcja Caritas Polska

 

RODZINA RODZINIE – Serwis spersonalizowanej pomocy dla ofiar konfliktu syryjskiego www.rodzinarodzinie.caritas.pl

Od 2016 roku nasza parafia wspiera syryjskie rodziny poprzez stałe, comiesięczne wpłaty w wysokości 510 zł dla każdej rodziny. Odpowiadając na apel Caritas Polska postanowiliśmy kontynuować naszą pomoc przez najbliższe 6 miesięcy – do kwietnia 2020. Wszystkich, którzy pragną włączyć się do tego dzieła miłosierdzia prosimy o zgłaszanie się do zakrystii. Szczegółowe informacje o akcji Rodzina Rodzinie znajdują się na stronie: www.rodzinarodzinie.caritas.pl

 

więcej

Przełożony Generalny Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa ogłosił jubileuszowy Rok Św. Józefa we wszystkich domach zakonnych i placówkach duszpasterskich jakie prowadzi nasze Zgromadzenie. Jubileusz rozpocznie się 19 marca 2019 i  potrwa do 19 marca 2020 roku. Uroczystą inaugurację roku Św. Józefa rozpoczniemy więc w Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. Liturgii będzie przewodniczył Kanclerz naszej Diecezjalnej Kurii Ks. dr Mariusz Karaś. W związku z jubileuszem pragniemy zainicjować peregrynację Figury Św. Józefa – Patrona Kościoła Powszechnego. Św. Jan Paweł II bardzo często powtarzał, że trzecie tysiąclecie w sposób szczególny potrzebuje Św. Józefa. Św. Józef jest patronem Kościoła, rodzin, mężów, narzeczonych, dzieci nienarodzonych, życia wewnętrznego, modlitwy, dobrej śmierci, ludzi pracy…. 19 marca Ks. Kanclerz poświęci figurę Św. Józefa – która od tego dnia pielgrzymować będzie do rodzin naszej parafii. Przed Peregrynacją będzie przygotowana lista, na którą będzie się można wpisać pod konkretną datą – podobnie jak podczas peregrynacji figury fatimskiej.  

 

PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. JÓZEFA

W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W BĘDZINIE

W ROKU JUBILEUSZOWYM  2019 – 2020

 

Peregrynacja Figury Św. Józefa w naszej parafii jest formą modlitwy – przede wszystkim we wspólnocie rodzinnej i sąsiedzkiej - w Roku Jubileuszowym 2019-2020 ogłoszonym przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa O. dr Jana Pelczarskiego.

W dniu Uroczystości Św. Józefa Oblubieńca NMP, podczas uroczystej Mszy Świętej, Ksiądz Kanclerz naszej diecezjalnej kurii poświęci Figurę Św. Józefa – i tym samym rozpocznie się Jej peregrynacja we wszystkich rodzinach naszej parafii.

Figurka Św. Józefa będzie pielgrzymować do wszystkich rodzin naszej parafii, które będą chciały Ją przyjąć pod swój dach na 24 godziny, aby przy wspólnej modlitwie prosić o potrzebne łaski - zwłaszcza dla swej rodziny.

Aby stworzyć plan peregrynacji przygotowaliśmy listę, na której znajdują się konkretne daty począwszy do 19 marca 2019 r. do 12 października 2019 r. Prosimy, aby przy konkretnej dacie wpisać swoje nazwisko i ulicę zamieszkania, co oznaczać będzie, że ta rodzina przyjmuje Figurkę do swego domu. Wpisy na listę będą tworzyły terminarz peregrynacji – tak, aby każda rodzina znała konkretny dzień (datę), w którym otrzymuje Figurkę.

Figurka przekazywana jest każdorazowo w kościele na Mszy Świętej o godz. 18.00 - pod datą przypisaną rodzinie. Tak więc Figurkę odbieramy z kościoła i z powrotem zawozimy do kościoła. Figura będzie przewożona w specjalnie przygotowanym Futerale.

Do Figurki dołączony będzie specjalny Modlitewnik Św. Józefa – z którego będzie można skorzystać, a także kartki, na których zapisujemy intencje polecane Św. Józefowi. Kartki z intencjami trzeba przekazać duszpasterzom – i podobnie jak to miało miejsce podczas peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej - będzie z nich złożona i oprawiona Księga Intencji Peregrynacji. Kartki z intencjami można ale nie trzeba podpisywać.

W związku z peregrynacją przygotowywana jest niewielka, pamiątkowa figurka Św. Józefa – na figurkę zapisujemy się w zakrystii.

Osoby samotne i chore: W sytuacji osób, które mieszkają same i stan zdrowia nie pozwala im przyjść do Kościoła, a chciałyby uczestniczyć w Peregrynacji - liczymy na pomoc sąsiadów. W takiej sytuacji należy wpisać tę osobę na listę, w oznaczonym dniu przekazać jej figurę lub też zaprosić do własnego domu na jakąś cześć wspólnej modlitwy – w takim przypadku nie wpisujemy tej osoby na listę.

W dniu Uroczystości 19 marca będzie można przyjąć Szkaplerz Św. Józefa – na Szkaplerz zapisujemy się w zakrystii.

 

 

więcej

Ochrona Danych Osobowych

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur – jakie prowadzi nasza parafia – opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

więcej