WYPOMINKI 2017/2018

Wypominki 2017/2018

Informacje w związku ze zmianami z modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.  

Informujemy, że z dniem pierwszej niedzieli grudnia 2017 roku, Wypominki Roczne w naszej parafii będą się odbywać w następujący sposób.

  • Wypominki roczne będą czytane przed Mszą Świętą o godz. 7.00, 9.00, 12.30 we wszystkie niedziele roku z wyjątkiem większych uroczystości oraz ważniejszych wydarzeń duszpasterskich. Po odczytaniu wypominane odmówiona zostanie 10 Różańca.  
  • Składając wypominki informujemy, przed którą Mszą Świętą mają być odczytane (prosimy, aby podawać tą Mszę Świętą, na którą z zasady przychodzimy)  
  • Wypominki roczne przyjmujemy tylko w Zakrystii!
  • W intencji zmarłych polecanych w wypominkach rocznych będzie sprawowana Msza Święta w każdy 3 piątek miesiąca o godz. 18.00 – wtedy, po rozpoczęciu Mszy Świętej nie czytamy już wypominek!!!
  • Zmiany wchodzą w życie z dniem pierwszej niedzieli grudnia 2017.

Wypominki Oktawalne – bez zmian.

Wypominki jednorazowe – bez zmian.

więcej

Pomoc dla Meksyku

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE W ZWIĄZKU Z TRZĘSIENIEM ZIEMI W MEKSYKU

Od kilku dni napływają do nas zatrważające informacje z Meksyku, o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, w którym życie straciły setki osób, a tysiące zostały pozbawione swojego dobytku i środków do życia. Z prośbą o pomoc Kościoła w Polsce, zwróciła się do nas Konferencja Episkopatu Meksyku.

Ludzkie dramaty, których świadkami byliśmy niejednokrotnie pokazują, że Polacy mają dobre i otwarte serca. Dlatego i dziś zwracam się z apelem do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o pomoc dla ofiar kataklizmu. Chcemy to uczynić zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, organizując Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku –„Kościół w Polsce dla Meksyku”.

Proszę o modlitwę podczas Mszy Świętych we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce. Proszę o modlitwę w rodzinach oraz domach zakonnych. Proszę o modlitwę prywatną i wspólnotową podczas październikowych nabożeństw różańcowych.

Pomoc materialną możemy z kolei przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska, wysyłając sms z hasłem MEKSYK pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT), włączając się w organizowane w przed kościołami zbiórki ofiar, bądź dokonując bezpośrednich wpłat na konto Caritas Polska lub Caritas diecezjalnych – z dopiskiem MEKSYK. Potrzebne dane można odnaleźć na stronie www.caritas.pl.

Jednocześnie, jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom za dotychczas hojnie okazywane wsparcie.
Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.

Podpisał: Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

W związku z tym apelem Ks. bp Grzegorz Kaszak zdecydował, iż niedziela 8 października b.r. będzie Diecezjalnym Dniem Pomocy dla Meksyku. Tego dnia w czasie każdej Mszy Świętej i Różańcu modlić się będziemy za poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Meksyku.

więcej

KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE INICJATYWY RÓŻANIEC DO GRANIC

Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie.

Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.

Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.

Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani – na granicach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówimy cztery części różańca.

Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę. Módlmy się wspólnie duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci.

Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli udać się nad granice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach. Prosimy duszpasterzy, aby w tym dniu, przeżywali w parafiach bardziej uroczyście nabożeństwo różańcowe, korzystając z pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.rozaniecdogranic.pl oraz na plakatach i ulotkach, dostarczonych do parafii.

 

PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC”  w kościołach „stacyjnych” (wyznaczonych przez diecezje)
10.30 Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 Eucharystia
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski
14.00 Modlitwa różańcowa
15.30 Modlitwa na zakończenie

 

RÓŻANIEC DO GRANIC w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Będzinie:  7 październik (sobota) godz. 14.00.

 

14.00 – I Cześć Różańca (prowadzą Róże Różańcowe).

14.45 – II Część Różańca (prowadzą mężczyźni).

15.30 – III Część Różańca (prowadzą kapłani i osoby konsekrowane)

16.15 – IV Część Różańca (prowadzą dzieci pierwszokomunijne). Tą ostatnią część różańca rozpoczniemy od poświęcenia Różańców dla dzieci pierwszokomunijnych.

17.00 – Msza Święta z procesją fatimską wokół kościoła parafialnego na zakończenie setnej rocznicy objawień fatimskich.

Na wspólną modlitwę o pokój na świecie i za naszą Ojczyznę - wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.

więcej

Dni Kromki Chleba

Caritas Polska, po raz kolejny organizuje akcję "Dni Kromki Chleba". W niedzielę 24 września, na Mszach świętych będzie przygotowany symboliczny stół chleba, który po poświęceniu na zakończenie liturgii, będzie można zabrać do domu, by podzielić się nim z wszystkimi. Tym gestem pragniemy wyrazić naszą jedność z najbardziej potrzebującymi, w myśl słów Św. Jana Pawła II, który nauczał nas: "Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki". W kolejną niedzielę, tj. 1 października, zbierane będą ofiary do puszek dla najuboższych podopiecznych Caritas naszej diecezji.

więcej

Adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W najbliższy czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30 - tej.

 

 

więcej

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej 2017

PEREGRYNACJA FIGURY MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W BĘDZINIE

W SETNĄ ROCZNICĘ OBJAWIEŃ

1917 – 2017

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej diecezji i parafii jest formą modlitwy – przede wszystkim we wspólnocie rodzinnej, sąsiedzkiej - w setną rocznicę Objawień Matki Bożej w Fatimie, która przypada na dzień 13 maja 2017 roku.

Podczas wizyty duszpasterskiej każda rodzina otrzymała okolicznościowy list Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka o tym wydarzeniu.

W dniu Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - 25 Marca 2017 – w Katedrze Sosnowieckiej, podczas uroczystej Mszy Świętej, Ksiądz Biskup poświęci dla każdej parafii Figurę Matki Bożej Fatimskiej – i tym samym rozpocznie się Jej peregrynacja we wszystkich rodzinach naszej diecezji.

więcej

Czwartek - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

w każdy czwartek od 16.00 – 17.00.

 

Adoracje prowadzą poszczególne grupy parafialne.

I Czwartek miesiąca - Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa.

II Czwartek miesiąca– Akcja Katolicka w intencji powołań do służby Bożej.

III Czwartek miesiąca – Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku - godz. 18.45.

IV Czwartek miesiąca – Ruch Józeficko – Marelliański w intencji naszej parafii.